Компанијата Loka (loka.com) ја објавува својата трета DevOps пракса за студентите на Финки. На праксата се работи на DevOps практики и технологии: Git култура, CI/CD pipelines, Docker, Kubernetes и Cloud платформи (AWS, Azure, GCP). Праксата вклучува теоретско изучување на практиките и практична примена на наведените технологии и Cloud платформи преку имплементирање на комплетен CI/CD pipeline за даден проект со multi environment решение.
Заинтересираните кандидати може да се пријават на следниот email: hristina@loka.com

1