Eyetea Solutions бара програмер за пробна работа / пракса со можност за постојано врабатување. Потребни квaлификцаии:

  • Завршено високо образование во полето на информатика ( примаме и студенти кои се во завршна фаза на студирање )
  • Добри теоретски познавања од областа на алгоритми, датабази и мрежи
  • Одличен англиски во пишана и разговорна форма (интервјуто го правиме на англиски)
  • Желба за работа и професинално надoградување

Работата и обуката би се одивала во следниве технологии: Linux, Python, PHP, PostgreSQL, MySQL, Javascript, HTML, CSS.
Работното искуство не е пресудно, бараме луѓе кои разбираат концепти а не конкретни технологии.
Нудиме релаксирана работна средина, работа за странски клиенти и многу можности за професинално усовршување. Нашата канцеларија се наоѓа во Скопје, во близина на студенски дом Гоце Делчев.

Сите заинтересирани нека се пријават на jobs@eyetea.mk

1