Koмпанијата за ИТ услуги  ESSENCE CODE Скопје ги поканува заинтересираните студенти од ФИНКИ што имаат познавање на Јava, Јava Scripts, .Net, C++ и PHP  да учествуваат во програмата за практична работа во времетраење од 1 до 3 месеци, од 20.10.2016 година.

Кандидатите за пракса пред сѐ, треба да имаат желба да учат нови работи и да имаат оддредени почетни знаења.  Како резултат на тоа, се очекува да добијат практични искуства за  развој на софтвер, да научат нови техники и технологии, да ги продлабочат и проверат своите знаења. Истовремено да искусат тимска работа  и да се запознаат со корпоративно однесување и делување.

На најдобрите практиканти ќе им биде понудена и можност на вработување по завршување на праксата.

Заинтересираните студенти може да испратат e-mail со назнака “пракса” и CV на англиски јазик на hr@essencecode.com

 

 

 

 

 

1