Koмпанијата за ИТ услуги ESSENCE CODE Скопје ги поканува заинтересираните студенти од ФИНКИ кои што имаат познавање на Јava, Јava Scripts, .Net и C++ да учествуваат во програмата за практична работа во времетраење од 1 до 3 месеци, од 08.02.2016 година.

 

 

Кандидатите за пракса пред сè, треба да имаат желба да учат нови работи и да имаат оддредени почетни знаења. Како резултат на тоа, се очекува да добијат практични искуства за развој на софтвер, да научат нови техники и технологии, да ги продлабочат и проверат своите знаења. Истовремено да искусат тимска работа и да се запознаат со корпоративно однесување и делување.

 

 

На најдобрите практиканти ќе им биде понудена и можност на вработување по завршување на праксата.

 

 

Заинтересираните студенти може да испратат e-mail со назнака “пракса” и CV на англиски јазик на hr@essencecode.com