Elevate Global објавува отворен конкурс за пракса и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат. 
 
Ако сакате да се придружите на нашиот тим како практикант за да дознаете за анализа на временски серии и машинско учење на големи податоци од меѓународни енергетски компании испратете CV на info@elevate-global.biz до 10 март 2021 година со наслов „ML interns“
 

Потребнo техничкo предзнаење:
- Python за наука за податоци
- Java и Java Stream API
- Java Spring

1