Компанијата Digital Office има потреба за практиканти со (цел и) можност за вработување. Повеќе информации може да се добијат на следниот линк.

1