Компанијата Devsy од Скопје, има потреба од двајца практиканти.

Една пракса е за практикант којшто би сакал да научи развој на апликации со React.js a другата пракса е за практикант којшто би сакал да научи развој на апликации со Node.js, во работна средина со реални проекти. 

Претходно искуство со развој на React и Node не е неопходно, но е пожелно студентите да имаат изработено барем еден или повеќе проекти во форма на семинарски работи или freelance проекти во било која платформа или технологија.

Предност ќе имаат студентите кои се во завршните години од студиите. По завршување на периодот предвиден за пракса, постои реална и стабилна можност за вработување.

 

Доколу сакате да аплицирате за позицијата или пак имате прашања, испратете маил на internship@devsy.com.

Покрај основните информации, би сакале да чуеме и краток опис за тоа што до сега имате работено, со кои технологии сте се служеле и какви афинитети за персонален развој имате во иднина.

Со задоволство ги очекуваме Вашите апликации!

 

1