Axeltra објавува оглас за пракса на позиција Систем Админ.

За време на тримесечната практикантска програма, практикантот ќе биде вклучен во реалните секојдневни активности во областа, преку што остварува:

  • Можност за развивање професионални способности во ИТ
  • Можност за стекнување нови знаења и вештини

Доколку имаш интерес за:

  • Компјутерски хардвер и софтвер
  • Поддршка на корисници
  • Конфигурации
  • Информациски системи

 

Аплицирај со твое CV на jobs@axeltra.com

Назнака: Систем Админ - Пракса

1