Компанијата Сигмоид обавува оглас за пракса.

Повеќе детали може да се надат на следниот линк.

1