ПроКредит Банка бара:  Практикант за Информатичка технологија за поддршка на апликации и развој во Секторот за информатички технологии во Скопје.

 

 

Потребни квалификации и вештини:
 

 • Tрета или четврта година на студии во областа на информатичка технологија и компјутерското инжинерство
 • Познавања на една од следниве Microsoft технологии:
  • Microsoft Visual Studio .NET ; C# ;
  • MS SQL Server/Reporting Services;
  • Microsoft SharePoint
 • Познавање на англиски јазик
 • Одлични комуникациски способности
 • Способност за тимска работа
 • Способност за решавање проблеми

Организација на практичната настава:
 

 • Практичната настава ќе се одвива во Централната Управа на ПроКредит Банка во Скопје - Секторот за Информатички Технологии
 • Динамичен процес на учење преку конкретни работни задачи со целосна поддршка од ментор
 • Работа на реални проекти преку развој и поддршка на апликации
 • Праксата ќе биде со времетраење од 2 до 3 месеци по 8 часа на ден
 • Финансиски надоместок за учесниците

 

Аплицирајте со испраќање на кратка биографија и мотивационо писмо на следнава емаил адреса job@procreditbank.com.mk  не подоцна од 20.04.2016  година со назнака Практикант во Сектор за информатичка технологија

Сите останати начини на аплицирање ќе се сметаат за невалидни.