За претставништвото во Скопје, Нетцетера распишува есенска пракса во трање од два месеци. Заинтересираните кандидати може да најдат повеќе информации како и да  аплицираат на

следниот линк: https://jobs.netcetera.com.mk/details.html?pid=1960 

Огласот е отворен до 30.10.2016.

1