Нетцетера објавува отворени конкурси за пракса и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Ова лето има 10 места за пракса во Нетцетера.Праксата е во траење од 2 месеци во периодот Јуни, Јули, Август. Повеќе информации на http://www.netcetera.com/en/careers/Job-descriptions/internship-skopje.html

Заинтересираните кандидати може да аплицираат на http://jobs.netcetera.com.mk/. 



Конкурсот е отворен до 31.05.2016