Компанијата Интелигента објавува оглас за есенска пракса. Очекуваме да се пријават талентирани и мотивирани студенти што имаат интерес за развој на апликации со користење на PHP - vanilla, Laravel, Word press и други развојни рамки.

Практикантите ќе можат да го зголемат своето знаење преку користење на модерни технологии и работа на иновативни проекти. Секој практикант ќе добие посветен ментор со долгогодишно искуство во обука и образование. Праксата ќе биде во траење од два месеца, од дома или во канцеларија, по избор на студентот. Заинтересираните кандидати може да се пријават на contact@inteligenta.io

Само кандидатите што се квалификуваат ќе бидат поканети на разговор.

www.inteligenta.io

1