Pelagus IT, компанија со седиште во Словенија распишува конкурс за практикант / редовно вработување од областа на Web/XML/BigData анализа-трансформации, во канцеларијата за развој на софтвер во Скопје.

 

Ве покануваме да испратите C.V. на: info@pelagus-it.com.

 

Избраните кандидати ке ги поканиме на разговор.

Би сакале да ни се придружат позитивни, високо мотивирани личности, со желба за личен напредок и дологорочна соработка, кои поседуваат што повеќе од следните знаења:

- високо аналитично раѕмислување

- основни познавања од XML, XQuery

- основни познавања од мрежна технологија (уреди, сервиси и протоколи)

- основни познавања од back-end технологии и алатки: Python, Java, Spring, JPA

- основни познавања од Linux

- пожелно познавање на front-end технологии: JavaScript, TypeScript, CSS исл.

- пожелно познавање на релациски бази како Oracle, SQL Server и MySql

 

Нудиме:

- пријатна работна околина

- менторски организирана работа со можност за широк техничен напредок

- работа на интернационални проекти од различни домени (телеком, паркинг, транспорт, логистика, e-commerce...)

- компетитивно наградување во зависност од напредокот и постигнатите резултати

1