Почитувани студенти,

Летниот семестар за учебната 2019/2020 календарски започнува од 15.2.2020. 

Заради продолжување на испитната сесија, наставата ќе започне од 19.2.2020. 

Распоредот на часови за првата недела од семестарот ќе биде објавен на 18.2.2020. 

Во текот на првата недела ќе има предавања само од задолжителните предмети.