Компанијата iborn.net објавува отворен конкурс за позициите Quality Assurance Engineer и Software Developer и притоа ги поканува сите заинтересирани  да аплицираат.

Кандидатите за позицијата Quality Assurance Engineer потребно е да имаат познавање од концепти на тестирање, извршување на различни видови тестови (мануелно и автоматски), напредно познавање на англискиот јазик,  основно познавање на SQL, C#, JavaScript, HTML5, CSS3,  ASP.NET MVC, Entity Framework.

Кандидатите за позицијата Software Developer пожелно би било да имаат познавање од ASP.NET, PHP, SQL Server, TSQL, Jquery, Bootstrap, како и напредно познавање на англиски јазик.
 

Заинтересираните кандидати може да аплицираат на веб страницата на компанијата или на bojanas@iborn.net со назнака за која позиција се аплицира.

1