Новата верзија од распоредот на часови за зимскиот семестар за учебната 2020/2021 година може да ја најдете на огласна табла.