Новата верзија од распоредот на часови за летниот семестар за учебната 2019/2020 година може да ја најдете на огласна табла.

Оваа верзија на распоредот важи до 28.02.2020.