Германското министерство за образование и истражување е домаќин на престижниот настан "Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development" за промовирање на меѓународната размена на иновативни Green идеи.

Повикот е отворен за проекти од сите дисциплини кои што се поврзани со одржливиот развој. Оваа година темата се фокусира на "Одржливо производство и потрошувачка". Најдобриот проект ќе бидат награден.

Пријавувањето е до  23-ти мај, 2017 год. Повеќе информации за повикот, како и за пријавувањето може да погледнете на следниот линк.

stagebox_planet_wants_you.jpg

0