Фондација ЕДУКАТА за студиската 2022/2023 година ќе додели стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија.

Повеќе информации може да се најдат на следниот линк.

asset-14x-8_0.png