Конечниот распоред на часови за летниот семестар за учебната 2019/2020 година може го најдете на огласна табла.