Објавен е конечен распоред за јунска сесија 2018/2019. Истиот може да го видите на огласна табла.