Почитувани суденти,

За продолжување на стипендии сите студенти на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство наместо индекс да ја достават изјавата.