Почитувани студенти,

Со цел навремено да се издадат документи кои се потребни за аплицирање во МОН ве известуваме дека покрај електронското издавање на документи факултетот ќе обезбеди и издавање на документи со физичко присуство на 10.10.2020 од 8:30 до 13:00 часот во конференциска сала (на влезот во зградата на ТМФ).