Почитувани студенти,

Ве известуваме дека сите студенти кои немаат техничка можност да полагаат испити и сакаат да полагаат од просториите на факултетот, истото треба да го најават на rasporedi@finki.ukim.mk при што во пораката обавезно треба да пратат број на индекс и список на предмети кои ќе ги полагаат во колоквиумската недела. Студентите треба да го пратат ова најдоцна до 17.11.2021 година.

Исто така, студентите треба да ја пополнат и потпишат изјавата на линкот и да ја пратат како прилог на поракатa на rasporedi@finki.ukim.mk