Ве известуваме дека системот за молби molbi.finki.ukim.mk за летен семестар за учебната 2019/2020 година е вклучен. 

Упатствата и роковите за соодветните молби се дадени на страната.