Компанијата Semos Cloud објавува оглас за пракса.

Повеќе информации може да се најдат на следниот линк.

1