Почитувани колеги,

 
Во прилог е записникот со резултатите и излезноста од денешните избори за претседател и членови на факултетското студентско собрание на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство.
 

Од Изборната комисија