Заверката на зимски и упис на летен семестар 2019/20 година за студентите од II циклус на студии ќе се врши од 02.03.2020 до 06.03.2020 година. Целосното соопштение е достапно на овој линк.