Заверката на летниот и уписот на зимскиот семестар во учебната 2020/2021 година за студентите од II циклус на студии ќе се врши од 26.10.2020 до 30.10.2020 година. Целосното соопштение е достапно на овој линк.