Заверката на летниот и уписот на зимскиот семестар во учебната 2017/2018 за студентите од II циклус на студии ќе се врши од 31.10.2017 до 09.11.2017 година. Целосното соопштение е достапно на овој линк.