Есенска пракса - Web Programming .Net

 

 

Преку овaa двомесечнa менторскa обука ќе се стекнете со следните компетенции:

· Компетитивни знаења за развој на веб апликации со .NET MVC, C#, SQL , NHibernate, Javascript преку работа на реална апликација користена од илјадници корисници

· Стекнување практични вештини како Full Stack софтвер инженер (back-end, front-end, database)

· Стекнување со комуникациски вештини, корисни за понатамошната кариера

· Стекнување со вештини кои се корисни за работа во тим

Пратете ни ваше CV со назнака  “Пракса за web programming .Net”, на Е-МАИЛ адресата  jobs@sorsix.com доколку:

· Сте во студентска 2020/2021 година (студенти на додипломските (IV година) или последипломските студии на ФИНКИ или ФЕИТ)

· Имате солидно познавање и искуство со програмскиот јазик C# и .NET framework.

· Одлично разбирате, читате и зборувате англиски јазик

· Имате желба за постојано усовршување преку работа во тим

· Имате високо ниво на одговорност и тенденција за завршување на обврските

sorsix.jpg

 

*По успешно завршување на праксата и обуките, најдобрите кандидати ќе добијат можност за вработување

ПРИЈАВУВАЊЕ НАЈДОЦНА ДО 12.09.2021

 

1