Компанијата Netcetera објавува огласи за вработување и пракса. Повеќе инфомрации можат да се добијат подолу.

 

 

 

== Оглас 1

Нетцетера објавува отворени конкурси за работа и пракса и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Скопје, отворени се следните работни позиции:

 

 •          Summer Internship
 •          Data Scientist Internship
 •          Test Engineer
 •          Service Desk Manager
 •          Microsoft System Engineer
 •          System Support Engineer
 •          UX Designer / UX Engineer
 •          Application Support Specialist
 •          Dev-Ops Engineer
 •          Android Engineer
 •          iOS Engineer
 •          Senior Software Engineer
 •          Software Engineer

Сите заинтересирани повеќе информации можат да добијат на следниот линк:

https://jobs.netcetera.com.mk

 

== Оглас 2

Нетцетера објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Охрид, отворени се следните работни позиции:

 •          Summer Internship
 •          iOS Engineer
 •          Senior Software Engineer
 •          Software Engineer
 •          Android Engineer

Сите заинтересирани повеќе информации можат да добијат на следниот линк:

https://jobs.netcetera.com.mk

 

== Оглас 3

Нетцетера објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Битола, отворени се следните работни позиции:

 •          Summer Internship
 •          iOS Engineer
 •          Senior Software Engineer
 •          Software Engineer
 •          Android Engineer

Сите заинтересирани повеќе информации можат да добијат на следниот линк:

https://jobs.netcetera.com.mk

 

1