Компанијата Metus со седиште во Истанбул и преставништвo во Сан Франциско  објавува отворен конкурс за потребите на развojниот центар во Скопје, и ги повикува студентите на ФИНКИ да аплицираат за следната работна позициja:

- Support Engineer/ Software Tester

Metus е компанија која е основана во 1998 година. Водечки прозизводител на софтверски решенија за менаџмент на мултимедиски содржини. Нивниот софтвер се користи во 70 земји низ целиот свет  и го користат повеќе од 800 клиенти.

Кандидатите потребно е да ги исполнуваат условите наведени во огласите, да имаат диплома од областа на компјутерските науки, да се одликуваат со независност, истрајност и само-мотивираност, добри аналитички вештини, развиени комуникациски вештини (говорени и пишувани),  познавање на англиски јазик.

Повеќе детали за огласот може да погледнете на следниот линк.

Заинтересираните кандидати да испратат CV и мотивационо писмо на англиски јазик на HR-skopje@metus.com

1