Компанијата iborn.net објавува оглас за .NET позиција.

Повеќе информации може да се најдат на следниот линк.

1