Компанијата Дата Медикал Софтвер (ДМС) објавува оглас за вработување.

Повеќе информации за позицијата и потребните квалификации се достапни во следниов оглас.

1