Комерцијална банка АД Скопје објавува конкурс за работа на следната позиција:

Програмер во Секторот за информатичка технологија во Комерцијална банка АД Скопје, 1 (еден) работник на неопределено работно време.

 Потребни квалификации и способности:

  • Завршен Факултет за информатичка технологија ВС VII/1 или 240 кредити,
  • Познавање на Borland Delphi, Visual Studio
  • Апликативна примена на MS SQL бази на податоци; T-SQL
  • Опционо познавања од: .NET и Reporting Services
  • Познавање на англиски јазик
  • Најмалку 3 години работно искуство  

Работното време: 40 часа неделно, од понеделник до петок: од 08:00 до 16:00 часот

Почетна основна нето-плата:  од 40.000,00 денари

Огласот е објавен во АВРМ на 17.10.2016 година и трае до 22.10.2016 година. 

Изборот ќе се изврши во рок од 30 дена од датумот на истекот на огласот.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените критериуми потребно е да пратат кратка биографија (CV), мотивационо писмо и уверение за завршено образование на следната адреса: Комерцијална банка АД Скопје, ул. Орце Николов бр. 3, 1000 Скопје, или на e-mail адреса 

 со назнака: „Oглас за вработување програмер во Комерцијална банка АД Скопје“.                                                      

Лице за контакт: Јасна Христовска, тел.: 02\3168-463                                                    

Некомплетната документација и документацијата доставена по истекот на рокот за аплицирање, нема да биде разгледувана. 

На интервју ќе бидат повикани само апликантите кои ќе влезат во потесен круг.

1