Компанијата ИНТЕРВЕЈ ДООЕЛ Скопје која се занимава со развој на софтверски решенија има потреба од 3 програмери со познавање на:

  • SQL
  • .NET
  • C#
  • Java
  • HTML & CSS & JavaScript
  • Angular
  • Web services             

и ги повикува сите заинтересирани кандидати да аплицираат.

Заинтересираните кандидати можат својата биографија да ја испратат на

1