Дигит софтвер [www.digit.net.mk] има потреба од вработување на .NET developer, со или без искуство, за развој и учество во имплементација на деловни софтверски апликативни решенија.

 

Познавања или било какво искуство во практично користење од долунаведените технологии би го сметале како предност:

  • .NET, ASP.NET Core, WEB API, Blazor
  • T-SQL, SQL Server
  • Xamarin, MAUI
  • XML, JSON
  • HTML, CSS,  Java Script

Заинтересираните кандидати може да нè контактираат и да ги испратат своите CV-а на  info_software@digit.net.mk

1