Светска банка Северна Македонија отвора конкурс за блог содржини на тема "Денес студент, утре (не)вработен – Што ти носи иднината?". Целта на конкурсот е да се дознае повеќе за аспирациите на студентите, за нивните надежи и грижи при наоѓањето работа и да се охрабри вклучувањето на младите луѓе во националниот дијалог за обезбедување подобри образовни и економски можности за младите во Северна Македонија.

Повеќе информации на следниот линк

poster_wb_blog_contest_mkd5290.jpg

1