Сите студенти кои слушале предмети во летниот семестар од учебната 2018/2019 година, задолжително да ја пополнат анкетата поставена на anketi.finki.ukim.mk.

За најава треба да се користи корисничкото име и лозинката од iKnow.

Без пополнета анкета, нема да им бидат примени документите при запишувањето на летниот семестар.

Рокот за пополнување на анкетата е до петок 20.2.2020 година.