Друштво за трговија и услуги СТИГ КОМУНИКАЦИИ ИНВЕСТ, Скопје ги поканува заинтересираните студенти од ФИНКИ да учествуваат во програмата за практична работа во времетраење од 1 до 3 месеци, од 10.03.2016 година, во рамките на кои e достапнa следните позиции за пракса:  

  • ICT - Web designer.

 

Повеќе информации за огласот може да видите на следниот линк.