Компанијата Иноватика ДОО во соработка со Xplorify G.m.b.H, Wien, Austria организира пракса по .NET системот за развој на апликации.

 

Почнувајќи од 1 Март 2016 година,ИноватикаДОО и Xplorify G.m.b.H организираат пракса наменета за кандидати кои имаат дипломирани на факултетите за информатички и компјутерски науки.

 

Праксата е водена од страна на искусни програмери на компанијата Иноватика ДОО со времетраење од 1 месец и истата ќе биде комбинирана со теоретски и практичен дел. На крајот од праксата, најдобрите и најуспешни кандидати ќе имаат шанса да се вработат и да стана дел од Development Тимот на Иноватика ДОО.

 

Повеќе информации може да погледнете на следниот линк.