Отворено е аплицирањето за мобилности во рамките на EUROWEB проектот, од кој што дел се и УКИМ и ФИНКИ, заедно со уште 16 универзитети од ЕУ и Балканот.
 
Целта на EUROWEB (EUropean Research and educatiOn collaboration with WEstern Balkans) проектот е да им се обезбеди на студентите усовршување во научни и технолошки области, врз база и на теоретски основи и практично искуство со меѓународна перспектива, како и нивна подготовка за учество во градењето и управувањето со комплексни и големи системи и инфраструктури. Проектот ќе има посебен фокус на системско и софтверско инженерство, информациски системи, информатички науки и компјутерско инженерство. Проектот е финансиран од Erasmus Mundus Action 2 програмата и ги покрива сите трошоци за престој на нашите студенти на ЕУ универзитетите.

Аплицирањето за првиот циклус на мобилности трае од 01.12.2011 до 31.01.2012 година.

Заинтересираните можат да аплицираат преку официјалната веб страна на проектот, каде можат да добијат и повеќе информации за аплицирањето и процесот на селекција.

Доколку имате дополнителни прашања, слободно пишете ни на euroweb@finki.ukim.mk.