Едно лето

09 July, 2011, 1:03

Едно лето независно организиран развој на слободен софтвер во Македонија


LAN Fest Conference 2011

06 May, 2011, 0:12

Во периодот од 20 до 22 мај 2011 година ќе се одржи LAN Fest Conference 2011, настан кој ќе претставува сеопфатен собир на ИКТ експерти од Македонија.