Друштво за трговија и услуги Стиг Комуникации Инвест , Скопје објавува конкурс за практиканти и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат. Стиг Комуникации Инвест ги поканува заинтересираните студенти од ФИНКИ да учествуваат во програмата за практична работа во рамките на кои се достапни следните позиции за пракса: 

    • ICT – Web development;
    • ICT – Graphical design. 

Кандидатите за пракса треба да имаат желба да учат нови работи и да имаат оддредени почетни знаења.  На најдобрите практиканти ќе им биде понудена и можност на вработување по  завршување на праксата.   Заинтересираните студенти потребно е да испратат e-mail со назнака “пракса за ICT –Web development/ ICT – Graphical design” и CV на англиски јазик на hr@stigcommunications.com.