Студентите на ФИНКИ на програмата Проект 45 се повикуваат на состанок со продеканот за настава во петок, 21.10.2011 година во 16:00 часот заради договор околу следењето на наставата и извршувањето на задолженијата.