Рокот за упис на летниот семестар  е продолжен до 13.02.2024 година. Сите студенти кои нема да го испочитуваат овој рок, ќе треба да запишат семестар со казна.  

Доколку имате предмети за кои не ви се внесени оцени, ќе биде отворена можност за промена на предметот по внесот на оцената. За таа цел, за секој предмет кај кој задоцнето ќе биде внесена оцена, треба да се пополни следната форма, по што од студентска ќе проверат и ќе го заменат предметот во најкус можен рок. На овој начин нема да има потреба од чекање на шалтер.  

Формата треба да се пополни по внес на оцената во iKnow. Статусот на процесирањето на барањата ќе може да се следи на следниот линк