Почитувани студенти,

Ве известуваме дека сите студенти кои немаат техничка можност да полагаат испити и сакаат да полагаат од просториите на факултетот, истото треба да го најават на https://forms.office.com/r/accX3s0ciN  најдоцна до 13.01.2022 година.

Исто така, студентите треба да ја пополнат и потпишат изјавата на линкот и да ја прикачат под точка број 4.