Ассеко СЕЕ  организира платена пракса за студенти од завршните години на академските студии од насоката софтверско инжинерство. Повеќе информации на следниот линк.

1